Hradec Králové: 603 252 766, 732 606 141
České Meziříčí: 734 324 600
Jsme tu pro Vás!

Služby

Všechny služby zubní ordinace

Snahou naší stomatologické ordinace je poskytnout Vám komfortní stomatologické ošetření v moderně vybavené zubní ordinaci v Hradci Králové (a v pobočce v Českém Meziříčí).

Dětská stomatologie

V dětské stomatologii je důležitá prevence. Návštěvu zubního lékaře doporučujeme již od prvního roku dítěte, slouží totiž k seznámení dítěte s prostředím ordinace, zubním lékařem a celým zdravotním týmem, a k postupnému vyšetřování chrupu. Součástí návštěv je nácvik hygieny, seznámení se zubními pastami, fluoridovými přípravky a poučení o stravovacích návycích. Dále ošetřování zoubků poškozených kazem, úrazem nebo jinak a také včasný záchyt ortodontických anomálií, jako např. otevřený skus, rotace zubů, jejich nesprávný sklon, a případné odeslání pacienta ke specialistovi.

Naše zubní ordinace ošetřuje i dětské pacienty. Velký důraz klademe na získání důvěry dítěte, která ovlivňuje další spolupráci při ošetření. Soustředíme se na citlivý přístup, děti u nás nemají strach z bílého pláště, nosíme barevné oblečení. Nejmenší pacienti při výkonu sedí na klíně rodiče, vše probíhá spíše formou hry - děti si mohou vybrat i barevnou výplň. Na závěr je pro každé dítě připravena malá odměna.