Hradec Králové: 603 252 766, 732 606 141
České Meziříčí: 734 324 600
Jsme tu pro Vás!

Služby

Všechny služby zubní ordinace

Snahou naší stomatologické ordinace je poskytnout Vám komfortní stomatologické ošetření v moderně vybavené zubní ordinaci v Hradci Králové (a v pobočce v Českém Meziříčí).

Záchovná stomatologie

Hlavním cílem záchovné stomatologie je postižený zub např. kazem nebo úrazem zachránit.

V případě lehčího poškození nezasahujícího nervový systém zubu lze takovéto defekty řešit výplní (plombou). Jestliže se jedná o poškození většího rozsahu zasahující nervový systém zubu, je nutná léčba kořenových kanálků – tzv. endodoncie.

Veškeré zákroky provádíme bezbolestně a šetrně v místním znecitlivění s ohledem na individuální přístup ke každému pacientovi. Pracujeme podle nejnovějších postupů s použítím kvalitních pomůcek jako je např. Caries Detector, tj. barevný indikátor pro přesné rozpoznání zubního kazu.

Každý zub je specifický a stupeň onemocnění vyžaduje daný druh léčby. Někdy je možností více a na základě konzultace s lékařem si sami zvolíte daný druh ošetření, tedy výběr materiálu je vždy individuální, po domluvě s pacientem.

Zubní výplň ("plomba") je v ústech přímo zhotovená náhrada chybějících zubních tkání. Rozeznáváme:

  • amalgámové výplně - amalgám je slitina rtuti se stříbrem. Nevýhodou výplně je její tmavé zabarvení. V některých případech je amalgám nenahraditelným při zhotovování výplní zubů v postranních úsecích chrupu.
  • skloionomerní výplně - mají fyzikální i chemické vlastnosti velmi podobné tvrdým zubním tkáním, takže na působení různých podnětů (teplo, chlad,...) reagují podobně jako vlastní zub. Unikátní vlastností skloionomerů je schopnost uvolňovat do okolí fluoridové ionty, a působit tak do jisté míry protektivně proti vzniku nového zubního kazu. Škála odstínů ovšem není tak široká.
  • fotokompozitní výplně - vyznačují se pevnou vazbou k tvrdým zubním tkáním. Jejich velkou výhodou je skutečnost, že umožňují lékaři postupovat při preparaci (vrtání) maximálně šetrně. Rozsah preparace je určen téměř výhradně rozsahem kazivého procesu, není třeba upravovat kavitu (otvor) do speciálního tvaru kvůli dobré retenci (držení) výplně, jako je tomu u amalgámu. Vyrábí se v široké škále barevných odstínů.

Endodoncie, nebo také tzv. ošetření kořenových kanálků - spočívá v odstranění nevratně poškozené nebo odumřelé zubní dřeně ("nervu") ze zubu. Nejčastější příčinou poškození dřeně jsou zubní kaz, úraz nebo fraktura zubu. Po odstranění poškozené dřeně, opracování kořenového systému speciálními nástroji – ručně či strojově - a jeho důkladné dezinfekci jsou kořenové kanálky hermeticky zaplněny trojrozměrnou kořenovou výplní.

Je nutné ošetřit všechny kanálky až po samotný konec kořene. Ponecháním nezaplněného, nebo nedokonale ošetřeného kanálku se zvyšuje riziko zánětu a následných komplikací končících extrakcí zubu.

V naší ordinaci provádíme měření délky kořenového kanálku pomocí Apexlokátoru (přístroj měřící tkáňový odpor) a pomocí radiovisiografie (digitálního rentgenového přístroje).

Korunku zubu je poté nutné obnovit buď kompozitní výplní, nebo častěji nepřímo laboratorně zhotovenou rekonstrukcí, např. korunkou nebo onlayí(polokorunkou), aby v budoucnu nedošlo k rozlomení zubu.